วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ความปลอดภัยเมื่อต้องนำเด็กติดรถไปด้วย

     วันนี้เหลือบเห็นป้ายเตือนฝั่งคนขับของรถยนต์ค่าย TOYOTA เป็นป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยเมื่อต้องนำเด็กนั่งติดรถไปด้วยครับ รายละเอียดดังนี้ครับ

คำเตือน
     เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุให้ปฏิบัติตามดังนี้
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี อาจได้รับอันตรายเนื่องจากถุงลมนิรภัย
- เบาะนั่งตอนหลังจะปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็ก
- ห้ามติดตั้งที่นั่งเด็กชนิดหันหน้าเด็กไปทางด้านหลังของรถมาใส่เบาะนั่งด้านหน้า
- นั่งให้อยู่ในระยะห่างจากตำแหน่งของถุงลมนิรภัยมากที่สุด เท่าที่เป็นไปได้
- คาดเข็มขัดนิรภัย และใช้ที่นั่งสำหรับเด็กทุกครั้ง


     อย่าลืมนำไปปฏิบัตินะครับ เพื่อความปลอดภัยของเด็กคนที่เรารักครับ สวัสดีครับ