วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

เคารพกฎจราจร ลดอุบัติเหตุ

ในปัจจุบันการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นตัวเลือกอันดับแรกๆในการเดินทางเนื่องจากความสะดวกสบาย ความคล่องตัวมีมากว่าระบบขนส่งสาธารณะ สิ่งหนึ่งที่เราจะพบประจำนั่นคืออุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุเกิดจากสาเหตุหลากหลายกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะสามารถลดอุบัติเหตุได้มากทีเดียวนั่นคือการเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดครับ เมื่อทุกคนเริ่มต้นจากตัวเองในการเคารพกฎจราจร อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงแน่นอนครับ...