วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

การใช้ไฟ หรือเสียงสัญญานของรถ


Q ผู้ขับรถจะต้องเปิดไฟรถในกรณีใด
A ในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ สิ่งกีดขวางในทาง โดยชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร


Q เสียงแตรของรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ จะต้องมีเสียงดังให้ได้ยินในระยะเท่าไร
A ในระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร


เสียง หรือสัญญานใดบ้าง ที่ห้ามผู้ขับรถนำมาใช้ในทาง
A
  • ไฟสัญญานแสงวับวาบ
  • เสียงสัญญานไซเรน
  • เสียงสัญญานที่เป็นเสียงนกหวีด
  • เสียงที่แตกพร่า หรือเสียงหลายเสียง
  • เสียงดังเกินควร
รถที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งใช้ไฟสัญญานวับวาบ เสียงสัญญานไซเรน หรือเสียงสัญญานอย่างอื่น ได้แก่ รถ อะไรบ้าง


  1. รถที่ใช้ในราชการทหาร หรือตำรวจ
  2. รถดับเพลิง หรือรถพยาบาลของทางราชการ
  3. รถอื่นที่ได้รับอนุญาติจากอธิกานบดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การใช้เสียงสัญญาน ผู้ขับรถจะใช้ได้ในกรณีใดบ้าง
ใช้ได้เฉพาะเมื่อจำเป็น หรือป้องกันอุบัติเหนุเท่านั้น แต่จะใช้เสียงยาว หรือซ้ำเกินควรไม่ได้
ในการบรรทุกสิ่งของ ยื่นเกินความยางของตัวรถ ผู้ขับรถต้องปฏิบัติอย่างไร
A ในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดงที่ปลายสุด ของสิ่งของบรรทุกและในเวลากลางคืนต้องติดไฟสัญญานแสงสีแดงที่ปลายสุด ของสิ่งของบรรทุก
ในการติดธงสีแดง หรือไฟสัญญานแสงสีแดงที่ปลายสุดของสิ่งของที่บรรทุก จะต้องให้ผู้ขับรถที่ตามหลังมามองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าเท่าไร
ไม่น้อยกว่า 150 เมตร

ธงสีแดงที่ใช้สำหรับติดที่ปลายสุด ของสิ่งของที่บรรทุกต้องมีลักษณะ และขนาดเท่าไร
ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง  30 เซนติเมตร ยาว 45  เซนติเมตร 


2 ความคิดเห็น: