วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก หรือวงเวียน


Q เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยก จะต้องปฏิบัติอย่างไร
A  

  1. ถ้ามีรถคันอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ต้องให้รถที่อยู่ในทางร่วมทางแยกขับผ่านไปก่อน
  2. ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน ไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของตนขับผ่านไปก่อนเว้นแต่มีทางเอกตัดกับทางโท ผู้ขับรถในทางเอกมีสิทธิใช้ทางก่อน
Q เมื่อผู้ขับรถมาถึงวงเวียน จะต้องปฏิบัติอย่างไร
A  ในวงเวียนที่มิได้ติดตั้งสัญญาน หรือเครื่องหมายจราจรไว้ ต้องให้ผู้ขับรถในวงเวียน หรือรถที่มาทางด้านขวาของตนผ่านไปก่อน
Q ทางเดินรถทางเอก ได้แก่ทางเดินรถอย่างไร
A  

  1. ทางเดินรถที่ได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเอก 
  2. ทางเดินรถที่มีป้าย "หยุด" หรือมีป้ายคำว่า "ให้ทาง" ติดตั้งไว้ หรือทางเดินรถที่มีคำว่าหยุด หรือเส้นหยุด ซื่งเป็น เส้นขาวทึบ หรือเส่้นให้ทาง ซึ่งเป็นเส้นสีขาวประบนผิวทางให้ทางเดินรถที่ขวางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเอก
  3. ให้ทางเดินรถที่มีช่องเดินรถมากกว่าเป็นทางเดินรถทางเอก 
  4. ถนนที่ตัด หรือบรรจบกันกับตรอก หรือซอยให้ทางเดินรถ ที่เป็นถนนเป็นทางเดินรถทางเอก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น