วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

ป้ายจราจรประเภทบังคับ

ป้ายบังคับแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบ และลักษณะที่กำหนด
  2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ หรือสัญลักษณ์ หรือทั้งสองอย่างรวมกันป้าย "ให้ทาง" ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ หรือ คนเดินเท้าบนทางขวาง ข้างหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงเคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง


ป้าย "ให้รถสวนทางมาก่อน" ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้าย และรอให้รถที่กำลังสวนทางมา ผ่านไปก่อนหากมีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อน ก็ให้หยุดรอถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาผ่านไปหมดแล้ว จึงเคลื่อนรถที่หยุดตรงป้ายนี้ผ่านไปได้

ป้าย "ห้ามแซง" ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ป้าย "ห้ามเข้า" ห้ามรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย

ป้าย"ห้ามเลี้ยวซ้าย" ห้ามเลี้ยวรถไปทางซ้าย

ป้าย "ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย" ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางซ้าย

ป้าย"ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา" ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องขราจรไปทางขวา

ป้าย"ห้ามเลี่ยวซ้ายหรือกลับรถ" ห้ามเลี้ยวรถไปทางด้านซ้ายหรือกลับรถ
ป้าย"ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ" ห้ามเลี้ยวรถไปทางขวาหรือกลับรถ 

ป้าย"ห้ามรถยนต์ผ่าน" ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้า-ออก ในเขตทางที่ติดตั้ง ป้าย

ป้าย"ห้ามรถบรรทุกผ่าน" ห้ามรถบรรทุก ทุกชนิด ผ่านเข้า-ออก ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ป้าย"ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน" ห้ามรถจักรยานยนต์ ทุกชนิดผ่านเข้า-ออก ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ป้าย" ห้ามรถพ่วงผ่าน" ห้ามรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิด ผ่านเข้า- ออก ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 1 ความคิดเห็น: