วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

รถฉุกเฉิน


Q เมื่อผู้ขับรถพบรถฉุกเฉินกำลังปฏิบัติหน้าที่ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
A  ต้องหยุดรถ หรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย หรือในกรณี ที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถต้องหยุดรถ หรือจอดรถให้ชิดช่องเดินรถประจำทาง แต่ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก และห้ามขับรถตามหลังรถฉุกเฉินในระยะ 50 เมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น